About Us

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policies)

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้บริษัท ทราบว่าท่านเข้าชมในส่วนใดในผลิตภัณฑ์และหรือบริการของบริษัท เพื่อที่บริษัท จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้

บริษัท ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags)01 บนบริการของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น บริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากบริษัท. เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของบริษัท จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น.

เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของบริษัท จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น.

นอกจากนั้น บริษัทมีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก01 เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้ การเข้าถึงและประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ แสดงเนื้อหา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว.

สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน ประกอบด้วย

3.1 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ01

คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัท รู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัท จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต.

 

หมายเหตุ
01 บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยคัดเลือกเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนองต่อการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.

-->