About Us

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 

งานจัดแสดงสินค้าและสนับสนุนการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 89

กลับ

09 กุมภาพันธ์ 2562

งานจัดแสดงสินค้าและสนับสนุนการประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 89 ณ วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-->