About Us

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในหัวข้อ Critical Care Medicine 2020

กลับ

17 ธันวาคม 2563

เนื่องด้วยทางสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในหัวข้อ Critical Care Medicine 2020 : Covid and Crisis in Critical Care ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ซึ่งในงานนี้่บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมงานโดยนำเครื่องมือแพทย์ที่จำหน่ายไปจัดแสดงสินค้า เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมในงานนี้ได้ชม

-->