About Us

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

กลับ

10 กันยายน 2559

EFORL และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท สเปซเมด จำกัด ตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 3” ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส์ กาชาด สาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอและจังหวัด เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม การรักษาด้านการสายตา การบริจาคแว่นสายตา การรักษาป้องกัน รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสิว ผิวหน้า ผิวหนัง ตรวจวัดความดัน บริการตรวจวัดโลหิต เพื่อวินิจฉัยด้านเบาหวาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยได้ดำเนินการ ณ เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นการให้บริการหนึ่งวันเต็ม โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอร้องกวางและพื้นที่ใกล้เคียง รวม 2,307 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในอันที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม จักษุวิทยา และผิวหนัง.