About Us

ข่าวสารองค์กร

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ที่ โรงเรียนประถมนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กลับ

28 ตุลาคม 2561

EFORL และบริษัทในเครือ บริษัท สเปซเมด จำกัด ได้ดำเนินการตามโครงการ “อี ฟอร์ แอล เอม สัญจรสู่สังคมครั้งที่ 9” โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ โรตารี่ ส่วนราชการ เป็นต้น ได้ร่วมกันให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยได้ดำเนินการ ณ โรงเรียนประถมนนทรี ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นการให้บริการหนึ่งวันเต็ม โดยสามารถให้บริการแก่ประชาชนแขวงช่องนนทรี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในอันที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมและแพทย์ทางเลือก ทำให้กิจกรรมในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส สมตามเจตนารมณ์ของโครงการ.

-->