About Us

ข่าวสารองค์กร

 

EFORL-AIM ได้บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง ตาม “โครงการเรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19” ผ่านทางช่อง 3 เอชดี (Channel 3)

กลับ

10 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ในโครงการ “เรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19” ทางช่อง 3 เอชดี (Channel 3)

-->