About Us

ข่าวสารองค์กร

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ร่วมลงนามกับ บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น โปรดักส์ (ไทยแลนด์) ในการแต่งตั้งให้ EFORL เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ STERRAD

กลับ

24 พฤศจิกายน 2565

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ร่วมลงนามกับ บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น โปรดักส์ (ไทยแลนด์) ในการแต่งตั้งให้ EFORL เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ STERRAD ซึ่งเป็นเครื่องทำลายเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แก๊สพลาสมา ที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มีความปลอดภัยต่อเครื่องมือแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม อันเป็นที่ยอมรับจากสถานพยาบาลทุกระดับทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก

ทั้งนี้บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ เกี่ยวกับกระบวนการการทำให้ปราศจากเชื้อเพียงรายเดียวในประเทศไทยของบริษัท Advanced Sterilization Products (ASP) สหรัฐอเมริกา ที่มีประวัติมายาวนาน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ การผลิต ซึ่งได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาวะ และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง

-->