About Us

ข่าวสารองค์กร

 

บริษัทได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 97 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

กลับ

18 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566 บริษัทได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 97 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (TASP) ในหัวข้อ "Together for Sustainability" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

-->