About Us

ข่าวสารองค์กร

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Congress of Anesthesiologists (ACA2023)

กลับ

01 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Congress of Anesthesiologists (ACA2023) ของสมาคมราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Bangkok เพื่อนำเสนอคุณภาพสินค้า วิวัฒนาการ และเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย

-->