About Us

ข่าวสารองค์กร

 

งานประชุมวิชาการ Comprehensive Burn Management for Surgeons Workshop 2023

กลับ

11 ธันวาคม 2566

ด้วยภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการ Comprehensive Burn Management for Surgeons Workshop 2023 วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

เพื่อเร่งผลิตและพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไทยและเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศที่สนใจเข้าฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และประสบการณ์ในการรักษาเพื่อนำไปรักษาดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลิตภัณฑ์ HAMILTON ที่ทางบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำ Workshop รวมถึงนำสินค้าที่บริษัทจำหน่ายไปร่วมออกงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย

-->