About Us

ข่าวสารองค์กร

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการสินค้าผลิตภัณฑ์ Endolink ในประเทศไทย

กลับ

22 มกราคม 2567

เมื่อวันที่  22  มกราคม  2567  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย คุณปรีชา นันท์นฤมิต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้รับเกียรติจาก บริษัท วอร์มลิ้งค์ จำกัด  ผู้ผลิตและพัฒนาระบบบันทึกภาพและจัดทำรายงานในการทำหัตถการส่องกล้อง ผลิตภัณฑ์ "Endolink"  ร่วมลงนามแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการสินค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Endolink เป็นสินค้าที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลและเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการสำหรับการทำหัตถการส่องกล้องให้ทันกับยุคดิจิทัล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

-->