About Us

สุขภาพและความงาม

 

  • บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

    บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการเสริมความงามอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นให้คำปรึกษาและตรวจรักษาปัญหาด้านผิวพรรณ ลดกระชับสัดส่วน และยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

  • บริษัท สยามสเนล จำกัด

    ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยทากและเมือกหอยทาก ที่ทำการศึกษาค้นคว้ามาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จนได้ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้เมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยในอุตสาหกรรมความงาม โดยทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สยามสเนล นำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวที่มีส่วนผสมหลักจากเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทย และคิดค้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทากที่มีสารออกฤทธิ์ในการดูแลผิวสูง กว่าผลิตภัณฑ์จากหอยต่างประเทศถึง 30 เท่า

  • บริษัท แดทโซ เอเชีย คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

    ผู้จำหน่ายและให้บริการความงาม โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสวยตั้งแต่ใบหน้า กระชับรูปร่าง รวมถึงการแก้ปัญหาด้านผิวพรรณ และการปรับเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีขาว หรือสีแทน ภายในระยะเวลารวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาเพียง 15 นาทีต่อครั้ง แต่ยังสามารถคงความสวยได้แบบยั่งยืน