About Us

ร่วมงานกับเรา

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการทางด้านธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้สนใจกรุณาสมัครด้วยตัวเองหรือโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือเขียนจดหมายส่งจดหมายพร้อมประวัติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ตำแหน่งงานที่สนใจ และรูปถ่ายได้ที่:

ติดต่อสอบถามคุณพิชากร แผนกทรัพยากรบุคคล โทร 02-8830871-79 ต่อ 604

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) 184 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : +66(0) 2883 0871 – 9
โทรสาร : +66(0) 2883 5051
อีเมล์ : hrd@eforl-aim.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - จัดการประชุมและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 • - ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
 • - ประสานงานระหว่างคณะกรรมการผู้บริหาร บุคคลภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 • - เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ
 • - พิมพ์งานคล่อง สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
 • - สามารถประสานงานได้ดี ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • - มีความคล่องตัวในการทำงาน ประสานงานภายใน,ภายนอกได้ดี
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และเคยทำงานกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความคล่องตัวในการทำงาน ประสานงานภายใน,ภายนอกได้ดี

เงินเดือน

 • - กทม. 16,000 ++++ ประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • - กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • - ติดตั้งและดูแลระบบ Hardware และ Software
 • - ให้บริการ Support ติดตามแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software, Operating System
 • - ให้คำแนะนำแกผู้ใช้งานโปรแกรม หรือระบบ Network เพื่อแก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งระบบ
 • - R&M และดูแลอุปกรณ์ IT ของบริษัท

คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความรู้และวางระบบ Hardware และ Software สามารถแก้ไขปัญหาได้
 • - มีความรู้พื้นฐานสำหรับจัดการ และMaintenance Network System ทั้ง Hardware และ Software
 • **** ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ****

เงินเดือน

 • - กทม. 22,000 ++++ ประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • - กทม. (บางพลัด)

สวัสดิการ

 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินขวัญถุงมงคลสมรส
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจ คนในครอบครัวญาติสายตรงเสียชีวิต
 • - อบรมดูงานต่างประเทศ
 • - ท่องเที่ยวประจำปี