About Us

ข่าวสารองค์กร

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

กลับ

14 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2566 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก Critical Care Medicine 2023 : The Seamless Critical Care ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

บริษัท อี ฟอร์ แอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอและแสดงสินค้าซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย อาทิ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง เครื่องติดตามสัญญาณชีพในห้อง MRI และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น

-->