About Us

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัทผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องมือและอุปกร์ทางการแพทย์ชั้นนำ ทั้งจากสหรัฐอเมริกา , ยุโรป และเอเซีย โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้น คัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ป่วย ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือ และยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก

บริษัทฯ ได้ให้การบริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐบาล รวมถึงภาคเอกชน โดยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้การบริการ และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา, การจัดประชุมวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับแพทย์-พยาบาล และผู้ปฎิบัติงานสนับสนุนทางด้านการแพทย์ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้กับวงการแพทย์ในประเทศให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้บริการภายหลังการขาย เพื่อให้เกิดความอุ่นใจในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้สั่งซื้อจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริการ On Call 24 ชั่วโมง ให้การบริการสำหรับ เครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยวิกฤต โดยจะมีทีมวิศวกรคอยตอบข้อซัก-ถาม และแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้งาน หรือว่า ปัญหาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ของตัวเครื่องมือ เพื่อเป็นการประกันความพึงพอใจ บริษัทฯ มีทีมวิศวกร คอยให้บริการและดูแลลูกค้าทั่วประเทศ โดยทีมวิศวกรของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอบรมจากผู้ผลิตจำหน่ายโดยตรง รวมทั้งมีความชำนาญ เป็นพิเศษในเครื่องมือแต่ละชนิด จะให้การดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที และด้วยความเป็นกันเอง

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงาน Application Specialist ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือแต่ละชนิดคอยให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึง วิธีการใช้งานที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดจากเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ที่ทางบริษัท ฯเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีความมั่นใจ และสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ หากท่านสนใจในเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนนำเข้ามาจำหน่าย สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ และรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)

432 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

+66(0) 2883-0871–9, +66(0)2434-9487-8
+66(0) 2883-0871-9 # 144
MEDICAL DIVISION
Anesthesia Machine & Monitoring Infant Incubator Infant Warmer Phototherapy Ultrasound
Patient Monitor Central Monitor System Telemetry System Defibrillator AED Electrocardiograph System(ECG) Electroencephalograph(EEG) Evoke Potiential(EP/EMG) Sleep Diagnostic(PSG)
Intelligent Ventilation ICU Ventilator Transport Ventilator MRI Ventilator Intelligent Humidification Intelli Cuff
MRI Infusion Pump MRI SPO2 Monitor


Telemonitoring System Vital Signs Monitoring Ventilation & Fetal Heart Rate Monitoring
Transport Ventilator Neonatal ventilation
Digital Radiography System(DR) Computed Radiography System(CR) Digital Printing Solutions PACS System
Exhaled Nitric Oxide Analysis
Digital Imaging Plate System 3D Imaging Digital Intraoral Sensors Panoramic and Cephalometric Imaging X- Ray Units
Diagnostic Monitor
Cardiopulmonary Diagnostics Metabolic Carts – CPET and energy Expenditure Pulmonary function Testing
Spirometers
Automatic Blood Pressure Monitor
Difficult airway scope
Digital Speech Aid
Oxygen Therapy Aerosol Therapy Suction Therapy Sleep Therapy
Clinical Scales
Non-Contact Thermometer
Infusion Pump Syringe Pump
Aerochamber
Chemistry Reagent
Immunology Reagent
Hematology Reagent
-->